Fen ve Mühendislik Bilimleri

277 defa okundu

Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji (Tohum Araştırmaları ve Aşı Teknolojisi dahil)

Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dahil)

Gıda Üretim ve Tüketim Zincirleri

Tarım ve Hayvancılıkta Dijital Teknolojiler (Tarım Teknolojisi, Tarımda Yapay Zeka, Akıllı Tarım Uygulamaları)

Uzaktan Eğitim Uygulamaları (Sanal Laboratuvar Uygulamaları, Eğitim ve Öğretimde Dijital Oyun Teknolojileri dahil)

Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi

Sürdürülebilir Ormancılık

Akıllı Enerji Sistemleri

Enerji Verimliliği (Ulaştırmada, Sanayide, Binalarda)

Zootekni ve Hayvan Besleme

Sürdürülebilir Tarım

Yenilebilir Enerji ve Enerji Depolama

İklim Değişikliği

- Organik Tarım

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç)