100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI

-----------------------------------------------------------------------------------
 
  •  

-----------------------------------------------------------------------------------
 
  • YÖK 100/2000 DOKTORA PREOJESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (10. ÇAĞRI) BAŞVURULARI

 

- Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu vermek içinYÖK 100/2000 Doktora Projesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi (10. Çağrı) Başvuruları 02-30 Temmuz 2021 (Saat 17:00) tarihleri arasında yapılacaktır.

 

- Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

 

-Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep ederek başvuru yapabilecektir.Başvuru girişleri 100/2000 Programı Ofis Koordinatörü tarafından yapılacaktır.

 

-Başvuru yapabilecek alanların belirlenmesi için 26.07.2021 tarihine kadar ön başvuru taleplerini bildirmeniz rica olunur.

 

-YÖK 100/2000 Doktora Projesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi (10. Çağrı) Başvuruları’ ilan metnine ve ‘Güncel 100 Tematik Alan’a aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

 

  https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuruDetay.aspx?did=44

 

  https://yuzikibinbursu.yok.gov.tr/hangi-alanlarda

 

-----------------------------------------------------------------------------------
 
  • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU MEZUN BİLGİ FORMU HAKKINDA

 

"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar" ın 9'uncu maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca 100/2000 YÖK Doktora Bursiyerlerinden mezun olan öğrencilerin ve danışmanlarının doldurmaları gereken formlar (Mezun Değerlendirme Formu (Bursiyer) ve Mezun Değerlendirme Formu (Danışman)) döküman arşivi bölümünde yer almaktadır. Söz konusu formların ilgili kişilerce doldurulması ve PDF olarak kaydedildikten sonra 100/2000 Programı Ofis Koordinatörüne iletilmesi gerekmektedir.

------------------------------------------------------------------------------------
 
  • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU AYLIK BURS ÖDEMELERİ HAKKINDA

"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar” ın güncel hali 03.03.2021 tarihli yürütme kurulu kararı ile uygun bulunmuş ve 05.03.2021 tarihli E-34249659-304.01-15532 sayılı yazımızla tüm Üniversitelerimize bildirilmiştir. Söz konusu Usul ve Esaslar’ın Burs Miktarı,süresi ve ödemeler başlıklı 7’nci maddesinin 5’inci fıkrası “Aktarılan söz konusu burs tutarı, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar halinde bursun hak edildiği ayı takip eden ayın 1’i ile 10’u arasında bursiyerlerin banka hesabına aktarılarak ödenir.” olarak güncellendiğinden, burs ödemelerinin bu hüküm dikkate alınarak yapılmaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------
 
  • 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU USUL VE ESASLARDAKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar'ın "Programın Yürütülmesi" başlıklı 9 uncu maddesinin sonuna;

 

(7) Bursiyer öğrenci, bursiyeri olduğu alt alan ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında yayınlanan makaleleri ve sunulan tebliğlerinde; hazırladığı doktora tezinde 100/2000 YÖK Doktora Bursiyeri olduğunu belirtir.

 

(8) Bursiyer öğrencinin bu usul ve esaslarda belirtilen koşulları sağlayarak eğitimini tamamlaması ve başarılı bir şekilde mezun olması halinde, bursiyer ile ilgili "Mezun Bilgi Formu" Üniversitesi tarafından YÖK'e iletilir.

 

hükümlerinin eklenmesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.05.2021 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.